O nama > Centar za besplatne pravne savjete

Centar za besplatne pravne savjete djeluje u okviru Udruženja „Žene sa Une“ Bihać sa željom da se pravna pomoć pruži fizičkim licima, građanima, ženama žrtvama porodičnog nasilja  i drugim licima koja se nalaze  identifikovani kao socijalno ugrožene kategorije i koji nisu u situaciji da ostavre svojaprava i na zakonu zasnovane interese pred sudovima u BiH.

Tko može ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć ?

Korisnici pravne pomoći  su osobe koje nisu u mogućnosti snositi troškove pravne pomoći bez opasnosti od egzistencijalne ugroženosti, a pripadaju jednoj od navedenih kategorija:

 • nezaposleni,
 • dugoročno nezaposleni,
 • pripadnici nacionalnih manjina,
 • žene žrtve nasilja
 • samohrane majke
 • penzioneri s minimalnim mirovinama,
 • osobe pogođene ratom - raseljeni, povratnici, izbjeglice i
 • druge socijalno ugrožene osobe.

Besplatnu pravnu pomoć pružamo u slijedećim pravnim područjima:

 • Penzijsko-invalidsko osiguranje,
 • zdravstveno osiguranje,
 • socijalna skrb,
 • radno pravo,
 • statusna prava,
 • zaštita prava djece,
 • zaštita od nasilja u porodici
 • nasljedno pravo,

„Pravda označuje harmoniju, skladnost, kakvu bilo srazmjernost.“ (Giorgio Del Vecchio)

Pregled brošure "Nasljeđivanje"

Pregled brošure "Razvod braka"