O nama > Odjel za implementaciju projekata

Radi ostvarivanja svojih statutarnih ciljeva i djelatnosti Udruženje „žene sa Une“ od svog osnivanja do danas učestvovalo je u pripremi i implementaciji velikog broja projekata. Odjel za implementaciju projekata bavi se  izradom i upravljanjem projektima, radi istraživanja, priprema projektne prijedloge za međunarodne donatore i odgovara na javne pozive koje objavljuju institucije u Bosni i Hercegovini.

Udruženje „Žene sa Une“ u pripremi i implementaciji koristi se jedinstvenom metodologijom „Upravljanje projektnim ciklusom“ ili „Project Cycle Management (PCM)“ kojom se planiraju i provode projekti koji se financiraju iz različitih fondova, pri čemu se slijedi logika cijelog projektnog (od razvoja projektne ideje do evaluacije završenog projekta i početka novog programskog ciklusa). PCM objedinjuje niz upravljačkih instrumenata koji su potrebni za učinkovitu implementaciju projekata iz svih društveno-ekonomskih područja. Ovakav pristup uključuje i dodatne faktore koji mogu znatno utjecati na uspješnost projekta. To su: stupanj vlasništva nad projektom (bez obzira na to što se /su/finansira, krajnji korisnici projekta i ostali zainteresirani moraju aktivno učestvovati u njegovom kreiranju i implemenatciji), uvažavanje društvenih i kulturnih vrijednosti lokalne zajednice u kojoj se projekt implementira, upravljački kapaciteti projektnih partnera, koordinacija između različitih učesnika, korištenje primjerenih tehnologija itd.

Na hiljade zadovoljnih korisnika stalni su nam podstrek da razvijamo nove ideje i radimo na upućivanju, izgrađivanju, podsticanju i usmjeravanju svijesti građana u planiranju i provođenju pozitivnih procesa u društvu.

Pročitajte ovdje uspješnu priču