Međunarodna konfrenecija "Ka održivim i kvalitetnim sistemima podrške djeci uključenoj u život i/ili rad na ulici i djeci u riziku na području Jugoistočne Evrope"

Međunarodna konfrenecija

Sarajevo 16.04.2015.

Povodom 12. aprila, Međunarodnog dana djece ulice, Regionalna mreža za djecu koja žive i/ili rade na ulici okupila je danas u Sarajevu preko 100 učesnika na jednodnevnoj konferenciji o Dnevnim centrima za djecu koja žive i/ili rade na ulici, a koji pružaju usluge ovoj djeci. Cilj ovog susreta jeste da se pokrene diskusija o održivim i kvalitetnim modelima podrške djeci koja žive i/ili rade na ulici, te da se predstave primjeri dobre prakse u jugoistočnoj Evropi.
Domaćini konferencije su Save the Children i Regionalna mreža, a konferencija se održava u okviru projekta koji finansira Ministarstvo vanjskih poslova Norveške. 
Regionalnu mrežu za djecu koja žive i/ili rade na ulici čini petnaest organizacija iz Albanije, BiH, Makedonije i Srbije, koje vode ukupno 14 dnevnih centara. Samo u toku prošle godine, ovi centri su pružili svoje usluge za više od 2000 djece koja žive i/ili rade na ulici.