Regionalna mreža za djecu uključenu u život i rad na ulici

Regionalna mreža za djecu uključenu u život i rad na ulici

Sarajevo, 17.04.2015.

Regionalnu mrežu čini 14 organizacija i institucija iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije. Inicirana je 2010. godine i dio je programa “Sveobuhvatna zaštita za djecu uključenu u život i rad na ulici u jugoistočnoj Evropi 2012-2014” koji realizuje Save the Children sa partnerskim organizacijama. 

Program mreže se fokusira na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva - direktnih pružaoca usluga, da zajednički razviju servise, programe i politike koji će unaprediti kvalitet života djece uključene u život i rad na ulici u regionu jugoistočne Evrope.