Mreže podrške žrtvama i žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela

Koordinacioni sastanak potpisnika protokola Mreže podrške žrtvama i žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela sa područja Unsko-sanskog kantona

Uspješno realizovana akcija "Nijedno dijete bez paketića"

Danas je u Kulturnom centru upriličena podjela paketića za najmlađe iz socijalno ugroženih porodica, te one porodice gdje su roditelji nezapoleni i Romske populacije.

Najmlađi iz socijalno ugroženih porodica obradovani paketićima

Volonteri Udruženja "Žene sa Une" podijelili paketiće najmlađima iz kategorije socijalno ugroženih porodica.

Obilježen Međunarodni dan volontera

Povodom Međunarodnog dana volontera, Udruženje "Žene sa Une" je obradovalo nekoliko socijalno ugroženih porodica sa paketima pomoći.

Živim život bez nasilja

Otpočela implementacija projekta "Živim život bez nasilja" u sklopu realizacije Gender akcionog plana Općine Bihać 2014-2016

Konferencija "Svjedoci i njihova prava"

Predstavnice Udruženja "Žene sa Une" učestvovale su na konferenciji "Svjedoci i njihova prava" koja je održana u Prijedoru u organizaciji Udruženja Prijedorčanki "Izvor".

Dvodnevni trening jačanja kapaciteta za predstavnike OCD-a, omladinskih volonterskih organizacija, neformalnih omladinskih grupa i lokalnih vlasti

16.-17. Oktobra 2014. u Bihaću je održan dvodnevni trening jačanja kapaciteta za predstavnike OCD-a, omladinskih volonterskih organizacija, neformalnih omladinskih grupa i lokalnih vlasti

Počela implementacija projekta ''Promocija multietničkih, obrazovnih, kulturnih i socijalnih vrijednosti kroz koncept omladinskog volonterizma''

Udruženje ''Žene sa Une'' u okviru projekta Promocija multietničkih, obrazovnih, kulturnih i socijalnih vrijednosti kroz koncept omladinskog volonterizma organizira dvodnevni treninga jačanja kapaciteta za predstavnike OCD-a, omladinskih volonterskih organizacija, neformalnih omladinskih grupa i lokalnih vlasti. Projekt financira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH iz Programa malih grantova.

Volonteri Udruženja ''Žene sa Une'' obilježili Međunarodni dan starijih osoba

Međunarodni dan starijih osoba proglasili su Ujedinjeni narodi 1990. godine, želeći tako pokazati da su starije osobe važni članovi svakog društva i kako bi potakli zemlje svijeta da omoguće uključivanje starijih osoba u društvo prema njihovim intelektualnim i fizičkim mogućnostima.