Mladi u akciji

„ Promocija multi-etničkih, kulturnih, edukativnih i socijalnih vrijednosti kroz koncept omladinskog volonterizma“

Izvinjenje

Dragi prijatelji, u proteklih desetak dana imali smo problema sa komunikacijom zbog prelaska na novi server. Od danas je sve na svom mjestu. Čujemo se i vidimo sa novim informacijama o našim aktivnostima.

Mreže podrške žrtvama i žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela

Koordinacioni sastanak potpisnika protokola Mreže podrške žrtvama i žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela sa područja Unsko-sanskog kantona

Uspješno realizovana akcija "Nijedno dijete bez paketića"

Danas je u Kulturnom centru upriličena podjela paketića za najmlađe iz socijalno ugroženih porodica, te one porodice gdje su roditelji nezapoleni i Romske populacije.

Najmlađi iz socijalno ugroženih porodica obradovani paketićima

Volonteri Udruženja "Žene sa Une" podijelili paketiće najmlađima iz kategorije socijalno ugroženih porodica.

Obilježen Međunarodni dan volontera

Povodom Međunarodnog dana volontera, Udruženje "Žene sa Une" je obradovalo nekoliko socijalno ugroženih porodica sa paketima pomoći.

Živim život bez nasilja

Otpočela implementacija projekta "Živim život bez nasilja" u sklopu realizacije Gender akcionog plana Općine Bihać 2014-2016

Konferencija "Svjedoci i njihova prava"

Predstavnice Udruženja "Žene sa Une" učestvovale su na konferenciji "Svjedoci i njihova prava" koja je održana u Prijedoru u organizaciji Udruženja Prijedorčanki "Izvor".

Dvodnevni trening jačanja kapaciteta za predstavnike OCD-a, omladinskih volonterskih organizacija, neformalnih omladinskih grupa i lokalnih vlasti

16.-17. Oktobra 2014. u Bihaću je održan dvodnevni trening jačanja kapaciteta za predstavnike OCD-a, omladinskih volonterskih organizacija, neformalnih omladinskih grupa i lokalnih vlasti