Donatori

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

 

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

 

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

 

 

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike USK

 

 

Europska unija

 

 

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država Bosna i Hercegovina

 

 

Global Fund for Women

 

 

UNDP BiH

 

 

Unatransport Bihać

 

            Evanđeoska Crkva Bihać

 

MEGGLE Mljekara d.o.o. Bihać